dissabte, 31 de març del 2012

Caminar
Davant
d'aquells
que sempre
esperen
respostes
m'agrada
caminar
entre aquells,
que van pel món
tot fent preguntes.
Perquè sempre
m'ha semblat
que la vida
és caminar
i buscar,
i no esperar
assegut
que ens la donin
bona i feta.

És ben evident
que viure és un fet
personal
i intransferible,
per tant conté
més veritat
una pregunta
que mil respostes.

Ricard Creus

dissabte, 24 de març del 2012

Recórrer

diumenge, 11 de març del 2012